Calendari d'oposicions (PERSONAL FUNCIONARI SERVEIS GENERALS)

CALENDARI D’OPOSICIONS (SERVEIS GENERALS)

COSSOS GENERALS

Cos superior

Data

1r exercici

De l’1 al 31 de març

2n exercici

De l’1 al 30 d’abril

3r exercici

De l’1 al 30 de juny

Cos de gestió

Data

1r exercici

De l’1 al 31 de març

2n exercici

Del 15 al 30 d’abril

3r exercici

Del 15 al 30 de juny

Cos administratiu

Data

1r exercici

Del 15 de març

al 15 d’abril

2n exercici

De l’1 al 31 de maig

3r exercici

De l’1 al 31 de juliol

Cos auxiliar

Data

1r exercici

De l’1 al 30 d’abril

2n exercici

De l’1 al 31 de maig

Cos subaltern

Data

1r exercici

De 15 d’abril
al 15 de maig

2n exercici

Del 15 al 30 de juny

 

COSSOS FACULTATIUS

Cossos fac. superiors

Data

1r exercici

De l’1 al 15 de setembre

2n exercici

Del 15 al 31 d’octubre

3r exercici

?

Cossos fac. tècnics

Data

1r exercici

De 15 al 30 de setembre

2n exercici

Del 15 d’octubre
al 15 de novembre

3r exercici

?

Cossos ajudant fac.

Data

1r exercici

De 15 al 30 de setembre

2n exercici

?

 

Cos administratiu

Data

1r exercici

Del 15 de març

al 15 d’abril

2n exercici

De l’1 al 31 de maig

3r exercici

De l’1 al 31 de juliol

Cos auxiliar

Data

1r exercici

De l’1 al 30 d’abril

2n exercici

De l’1 al 31 de maig

Cos subaltern

Data

1r exercici

De 15 d’abril
al 15 de maig

2n exercici

Del 15 al 30 de juny

COSSOS FACULTATIUS

Cossos fac. superiors

Data

1r exercici

De l’1 al 15 de setembre

2n exercici

Del 15 al 31 d’octubre

3r exercici

?

Cossos fac. tècnics

Data

1r exercici

De 15 al 30 de setembre

2n exercici

Del 15 d’octubre
al 15 de novembre

3r exercici

?

Cossos ajudant fac.

Data

1r exercici

De 15 al 30 de setembre

2n exercici

?

Aquí podeu consultar els temaris.

I a continuació us recordam les places que surten:

Torn lliure
Cos, escala, especialitat         Total Mall Men Eiv For
Administració general
Superior         40 39 0 1 0
Advocacia         5 5 0 0 0
Gestió         6 6 0 0 0
Administratiu         22 22 0 0 0
Auxiliar         73 66 2 2 2
Ordenança         20 15 2 2 1
Administració especial
Facultatiu superior (FS)
FS esc tecnologies i telecomunicacions, esp informàtica         3 3 0 0 0
FS esc humanística i c socials, esp tècnic en ocupació i mercat de treball         4 3 1 0 0
FS esc sanitària, esp veterinària         8 4 2 2 0
FS esc sanitària, esp farmàcia         4 4 0 0 0
FS esc científica, esp biologia         5 5 0 0 0
FS esc enginyeria, esp enginyer industrial         1 1 0 0 0
FS esc arquitectura         2 2 0 0 0
FS esc recerca, desenv i innovació, esp recerca i desenvolupament         2 2 0 0 0
Fs esc científica, esp química         2 2 0 0 0
FS esc humanística i ciències socials, esp geografia         2 2 0 0 0
FS esc científica, esp ciències ambientals         2 2 0 0 0
FS esc humanística i de ciències socials, esp assessorament lingüístic         3 3 0 0 0
FS esc enginyeria, esp enginyeria agrònoma         1 1 0 0 0
Facultatiu tècnic (FT)
FT esc enginyeria tècnica, esp enginyeria tècnica de forest         3 1 1 1 0
FT esc enginyeria tècnica, esp enginyeria tècnica industrial         4 4 0 0 0
FT esc tecnologia de la info i les telecomunicacions, esp informàtica         5 5 0 0 0
FT esc humanística i de c socials, esp tècnic en ocupació i mercat de treball         10 10 0 0 0
FT, esc prevenció de riscos, esp tècnic en prevenció de riscos laborals         2 2 0 0 0
FT, esc arquitectura tècnica         2 2 0 0 0
Ajudant facultatiu (AF)
AF esc agents de medi ambient         7 2 2 2 1
Facultatiu subaltern (FSB)
FSB esc suport instrumental         4 4 0 0 0
Promoció interna
Cos, escala, especialitat         Total Mall Men Eiv For
Administració general
Superior         38 37 0 1 0
Advocacia         5 5 0 0 0
Gestió         13 13 0 0 0
Administratiu         35 32 1 2 0
Auxiliar         44 37 3 4 0
Ordenança         4 2 1 1 0
Administració especial
Facultatiu superior (FS)
FS esc tecnologies de la info i telecomunicacions, esp informàtica         5 5 0 0 0
FS esc enginyeria, esp enginyeria agrònoma         2 2 0 0 0
FS esc humanística i de c socials, esp mercat de treball         2 2 0 0 0
Facultatiu tècnic (FT)
FT esc humanística i de c socials, esp tècnic en ocupació i mercat de treball         4 4 0 0 0
FT esc tecnologies de la info i telecomunicacions, esp informàtica         3 3 0 0 0