El 12 de gener es farà la prova del borsí del cos superior

L'EBAP informa que la prova selectiva de la borsa del cos superior de l'Administració general de la CAIB es farà el dia 12 de gener. Properament es comunicarà la llista definitiva de persones admeses i l'hora i el lloc de realització de la prova.

Criteris per cessar personal interí

Aquesta instrucció regula els criteris que s'han d'aplicar per al cessament del personal funcionari i laboral interí al servei de l'Administració de la Comumitat Autònoma de les Illes Balears.

Bases i temaris borsí extraordinari cos superior

En la sessió del 9 de novembre de la Mesa Sectorial de Serveis Generals es varen aprovar les bases i el temari (clicau per a descarregar-lo) per constituir amb caràcter extraordinari borses d'interinitat del cos superior de l'administració general de la CAIB. Una vegada exhaurides les borses generades amb la llista de persones que han aprovat el primer examen de les oposicions, es podrà convocar un examen per constituir una borsa nova. En aquest examen, de 50 preguntes, cada resposta vàlida val 0,2 punts. Les errònies es penalitzen amb una tercera part d'aquest valor i les no contestades, no compten. A aquesta nota, s'hi pot sumar 0,75 punts pel nivell C2 de català i 0,25 punts pel nivell de català administratiu.

Pàgina 1 de 6