Presentada la campanya per la consolidació del personal interí en abús de temporalitat

Divendres 18 de juny hi ha convocada una vaga estatal per a la consolidació del personal interí en abús de temporalitat.

L'STEI Intersindical denuncia la realitat d'entre 10.000 i 15.000 persones que fan feina a les diferents administracions i al sector públic instrumental de les Illes Balears i que es troben en abús de temporalitat. Les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i les directives comunitàries obliguen l'estat espanyol a posar punt a aquesta situació.

L'opció del sindicat per consolidar aquest personal (en abús de temporalitat segons reconeix la justícia) és optar per aplicar les articles 61.6 i 61.7 de l'EBEP, que permeten convocar procediments selectius pel sistema de concurs, amb una valoració preferent de l'experiència al lloc de feina.

Per a més informació, clicau aquí.