Retribucions 2,9%

L'STEI Intersindical ha registrat un escrit a tots els grups parlamentaris democràtics de les Illes Balears per a posar-los al dia de la nul·la negociació a la Mesa d’Empleats Públics sobre el 2,9 % d’increment retributiu marcat per l’estat, i instar-los a estudiar i considerar aquesta situació i a prendre les decisions oportunes que considerin per a revertir aquesta situació injusta i que no té precedents. Els serveis jurídics del sindicat estan estudiant un possible recurs contenciós contra els acords presos pel Consell de Govern que no apliquen aquests increments a les retribucions complementàries.